tceic.com
学霸学习网 这下你爽了
当前位置:首页 >> >>

《鱼我所欲也》中考阅读练习及答案(2017年贵州省黔东南州中考题)

(一)阅读下面文言选段,按要求完成 8—11 题。(17 分) 鱼我所欲也 《孟子》 鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲 也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故 不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则 凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者, 则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有 不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有 是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。 一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之行道之人弗受蹴尔而与之乞人不屑 也。 万钟则不辩礼义而受之, 万钟于我何加焉! 为宫室之美, 妻妾之奉, 所识穷乏者得我与? 乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不 受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。 8.下列句中加点字的意义和用法的判断,不正确的一组是( )(3 分) A.故患有所不辟也(动词,通“避”) B.万钟于我何加焉(动词,增加) C.此之谓失其本心(助词,无实义) D.如使人之所欲莫甚于生(连词,假 如) 9.对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )(3 分) A.呼尔而与/之行道之人弗受/蹴尔而与/之乞人不屑也 B.呼尔而与之行/道之人弗受/蹴尔而与之乞/人不屑也 C.呼尔而与之/行道之人弗受/蹴尔而与之/乞人不屑也 D.呼尔而与之行/道之人弗受蹴尔/而与之乞人/不屑也 10.对选文内容的理解、分析、概括有误的一项是( )(3 分) A.《鱼我所欲也》出自儒家经典之作《孟子》,《孟子》记述了孟子的言行、政 治主张、哲学主张及个人修养。《鱼我所欲也》从怎样对待生与死、义与利的角度,阐述了 孟子的主张:人性是恶的。 B.本文开篇运用比喻论证方法,以鱼和熊掌为喻,论述了人生的选择应以“义” 为重,必要时要“舍生而取义”,同时批判了那些见利忘义的人。 C.“非独贤者有是心也”的“是心”指恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之 心等这些善心。 D.面对生死抉择的时候,那些“舍生取义”者的表现是“所欲有甚于生者,故不 为苟得”“所恶有甚于死者,故患有所不辟”。 11.将文言文阅读材料中画线句子翻译成现代汉语。(8 分) ①死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。(4 分) 译文: ②乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之。(4 分) 译文: 答案: 8.(3 分)B(解析:“加”名词,益处。) 9.(3 分)C 10.(3 分)A(解析:孟子主张人性本本善。) 11.(8 分)①死亡也是我所厌恶的,但我所厌恶的还有比死亡更严重的事,所以祸患也有 不躲避的时候。(“恶”“于”“辟”各 1 分,通顺 1 分;恶:厌恶;于:介词,表比较, 可译为“比”;辟”通“避”,躲避)“(4 分) ②从前(为了礼仪),宁愿死也不接受(施舍),现在为了熟识的穷人感激自己却接受了。 (“乡”“得”“为”各 1 分,通顺 1 分;乡:通“向”,从前;“得”通“德”,感激; 为:动词,接受,做)(4 分)

推荐相关:

《鱼我所欲也》中考阅读练习及答案(2017年贵州省黔东南州中考题).doc

《鱼我所欲也》中考阅读练习及答案(2017年贵州省黔东南州中考题)。超级好的资料

2017年贵州省黔东南州中考语文真题及答案.doc

2017年贵州省黔东南州中考语文真题及答案_中考_初中...分) ()阅读下面文言选段,按要求完成 811 题...(17 分) 鱼我所欲也 《孟子》 鱼,我所欲也;...

贵州省黔东南州2017年中考语文真题与答案.doc

贵州省黔东南州2017年中考语文真题与答案_初中教育_...阅读 8.阅读下面文言文选段,按照要求完成下列各题。...概括有误 的一项是 .. A. 《鱼我所欲也》出自...

贵州省黔东南州2017年中考语文真题试题(含扫描答案)_图文.pdf

阅读|次下载 贵州省黔东南州2017年中考语文真题试题(含扫描答案)_中考_初中教育...(3 分) .. A. 《鱼我所欲也》出自儒家经典之作《孟子》 , 《孟子》记...

贵州黔东南州2017年中考语文真题含答案.doc

贵州黔东南州2017年中考语文真题含答案_教学案例/设计...阅读 8.阅读下面文言文选段,按照要求完成下列各题。...鱼我所欲也 《孟子》 鱼,我所欲也;熊掌,亦我所...

2017年贵州省黔东南州中考真题语文.doc

2017年贵州省黔东南州中考真题语文_中考_初中教育_...文阅读 阅读下面文言文选段,按照要求完成下列各题。...鱼我所欲也 《孟子》 鱼,我所欲也;熊掌,亦我所...

2017年贵州省黔东南州中考语文试卷及答案(word版).doc

2017年贵州省黔东南州中考语文试卷及答案(word版)_...阅读 8.阅读下面文言文选段,按照要求完成下列各题。...概括有误 的一项是 .. A. 《鱼我所欲也》出自...

贵州省黔东南州2017届中考语文真题试题(含详细解析).doc

.. 贵州省黔东南州 2017 年中考语文真题试题一、基础知识与运用(每小题 3 分...(3)对选文内容的理解、分析、概括有误 的一项是 .. A. 《鱼我所欲也》...

贵州省黔东南州2017年中考语文试题.doc

暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档贵州省黔东南州2017年中考语文试题_中考_初中...《鱼我所欲也》出自儒家经典之作《孟子》,《孟子》记述了孟子的言行、政治...

2017年贵州省黔东南州中考语文试卷.doc

阅读|次下载 2017年贵州省黔东南州中考语文试卷_语文...修狭:长. 自顾不暇 :空闲 . 金榜题 名:写上 ...概括有误 的一项是 .. A. 《鱼我所欲也》出自...

《武陵春》阅读练习及答案(2017年贵州省黔东南州中考题).doc

《武陵春》阅读练习及答案(2017年贵州省黔东南州中考题) - 武陵春 李清照

...》阅读练习及答案(2017年贵州省黔东南州中考题).doc

《寒门贵子,贵在奋斗》阅读练习及答案(2017年贵州省黔东南州中考题) - 寒门

2017年黔东南州中考语文试卷.doc

2017年黔东南州中考语文试卷_中考_初中教育_教育专区...分) ()阅读下面文言选段,按要求完成 8—11 题...(17 分) 鱼我所欲也 《孟子》 鱼,我所欲也;...

最新余显斌《窑变》中考阅读练习及答案(2017年贵州省黔....doc

最新余显斌《窑变》中考阅读练习及答案(2017年贵州省黔东南州中考题名师资料合集

...》阅读练习及答案(2017年贵州省黔东南州中考题).doc

余显斌《窑变》阅读练习及答案(2017年贵州省黔东南州中考题) - 窑 变 余显

贵州省黔东南州2014年中考语文试题(word版,无答案).doc

贵州省黔东南州2014年中考语文试题(word版,无答案)_...当你将苦难当作人生的财富, A. 《鱼我所欲也》...二、(9 分)(每小题 3 分) 阅读下面文言文选段...

2017年黔东南州中考语文试卷.doc

2017年黔东南州中考语文试卷_其它_工作范文_实用文档...(一)阅读下面文言选段, 按要求完成 811 题。 ...《鱼我所欲也》出自儒家经典之作《孟子》 , 《...

2017年贵州省黔东南州中考语文试卷.doc

2017年贵州省黔东南州中考语文试卷_中考_初中教育_...(一)阅读下面文言文选段,按照要求完成下列各题。 鱼...概括有误 的一项是 .. A. 《鱼我所欲也》出自...

《钱塘湖春行》中考阅读练习及答案(2017年贵州省毕节市中考题).doc

《钱塘湖春行》中考阅读练习及答案(2017年贵州省毕节市中考题)。超级好的资料,

...景》阅读练习及答案(贵州省黔西南州2017年中考题).doc

陶立群《庭院中的光景》阅读练习及答案(贵州省黔西南州2017年中考题) - (四

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by 学霸学习网 www.tceic.com
copyright ©right 2010-2021。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com