tceic.com
学霸学习网 这下你爽了
赞助商链接
当前位置:首页 >> 人力资源管理 >>

2010国家集训队平面几何试题集锦


2010cI[8?è??A??K8<
?g?… May 24, 2010
1. à o > /ABCD ü | é > ò ? ? ? O u :E !F § BEC ? CF D uC !P ü:" ?y?∠BAP = ∠CAB ??7?^??BD EF "????¤

2. b ABC ? § ? ?AB > AC § ABC S % ?I § >AC §AB ? :?O?M !N §:D!E ?O3??AC !AB ?§…÷vBD IM §CE IN § L S %I ?DE ? 1 ? ? ? ?BC u :P § :P 3 ? ?AI ? ? K?Q" ?y?:Q3 ABC ?"??? ¤ 3. DA AB = "LA§Dü BC CD : Γ???AB ??§E ? Γ 3o>/ABCDS l??:" ED AE ? = 1"(??n) ?y?AE ⊥ EC ??^?? AB AD ABCD??? S o>/§∠ADC ?b §…

4. 3 ABC ?§AD?>BC ? p§ Γ1 ? Γ2 ? uD!K ü:§… Γ1 L >AB ?:M § Γ2 L>AC ?:N §??M N ? Γ1 ? Γ2 ?^ú ??"LBC >? ??:P ? ??AB !AC ?1?§?O?>AC !AB u:E !F " ?y:K !E !A!F "???o¤ 5. ? ω ? ? ?AB § ü ? p ? ? ω1 !ω2 ? ? ? ω ? S ? § … ? ? ?AB ? ? " ω1 ? ? ω ? ? u :C § ω2 ? ? ?AB ? ? u :Q§ ?tan ∠ACQ ?"???8¤ 6. 3b ABC ?§AB > AC §M ?>BC ?:§P ? AM C S?:§ ? ∠M AB = ∠P AC § ABC § ABP § ACP %?O?O§O1 §O2 " y????AO????O1 O2 "(?om)

1推荐相关:
网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by 学霸学习网 www.tceic.com
copyright ©right 2010-2021。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com