tceic.com
简单学习网 让学习变简单
当前位置:首页 >> 学科竞赛 >>

武陟中学高三文科全部学生成绩单(1)


410823199510130047 尚杰 01 410823199611140105 慕林芳 01 41082319951107952X 李敏敏 01 410724199606011545 何嬴君 01 410823199512260160 石风云 01 410823199603070020 贺梦飞 01 410823199702050068 何璐 01 41072419960

2125529 陈雨 01 410823199509130226 田瑶瑶 01 410823199608020161 郭孟凡 01 410823199509240046 牛慧敏 01 410823199703270054 原路遥 01 410823199507270225 郝佳丽 01 410823199504200109 孙文丽 01 410823199405126628 荆媛媛 01 410823199603230303 韩鸣 01 410823199510190162 郭迪 01 410802199604030096 杨洋 01 410823199404150116 李惠宇 01 410823199702110067 薛新月 01 410823199510140229 关利芳 01 410823199604180029 牛利娟 01 410823199604120106 李梦迪 01 410823199504190123 苏梦利 01 410823199509280128 詹惠惠 01 410823199303160075 马天新 01 410823199512100239 李静柯 01 410823199401100615 王力 01 410823199608170100 贺伟琳 01 41082319950807041X 李豪杰 01 410823199508160079 马建超 01 410823199603150362 苗大燕 01 410823199606130260 许莹利 01 410823199611040147 王家琪 01 410823199508030370 李腾飞 01 410823199605210074 李向阳 01 410823199511100325 薛琳捷 01 410823199505240372 高科科 01 410823199510010563 秦瑞杰 01

113 114 109 114 116 119 109 116 109 102 106 109 109 103 103 107 106 101 106 98 113 117 101 103 111 104 104 92 107 102 99 104 109 111 102 106 103 101 102

117 124 106 146 119 110 112 104 111 112 103 82 97 99 108 98 122 124 85 138 101 93 80 93 90 73 78 100 86 66 71 89 59 49 57 43 64 52 33

128.13 124.38 101.25 85 90.63 108.75 111.88 115.63 93.13 109.38 95.63 98.75 118.13 96.25 109.38 98.75 88.75 76.25 106.25 85.63 94.38 90 113.13 90.63 85.63 95 86.25 75.63 91.25 50 68.13 90 101.25 85 90 91.25 63.13 72.5 64.38

58 39 56 39 65 44 46 41 64 59 50 47 36 52 35 54 51 51 40 42 35 56 40 48 40 43 46 44 56 64 54 30 52 45 35 35 36 31 26

53 58 69 65 58 65 60 67 57 56 64 64 49 60 54 54 43 61 63 36 50 50 46 62 62 58 61 50 50 53 48 23 38 54 46 39 43 45 39

59 52 69 60 46 47 54 47 54 45 59 67 49 47 49 40 37 34 47 43 46 32 54 34 44 57 51 63 33 60 54 54 29 40 42 65 48 46 44

176 157 202 168 177 164 166 163 183 168 177 186 140 165 142 156 137 152 156 127 139 146 148 152 152 166 166 165 147 185 164 113 125 147 131 139 133 128 109

534.13 519.38 518.25 513 502.63 501.75 498.88 498.63 496.13 491.38 481.63 475.75 464.13 463.25 462.38 459.75 453.75 453.25 453.25 448.63 447.38 446 442.13 438.63 438.63 438 434.25 432.63 431.25 403 402.13 396 394.25 392 380 379.25 363.13 353.5 308.38

1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 16 18 19 20 22 23 24 25 25 29 30 31 32 34 34 36 37 39 40 52 53 56 57 59 65 66 75 77 107

825 1245 1284 1446 1783 1808 1887 1896 1970 2139 2471 2659 3059 3084 3113 3212 3418 3434 3434 3592 3633 3682 3818 3953 3953 3979 4109 4157 4206 5112 5135 5322 5389 5467 5882 5900 6451 6799 8360


推荐相关:

武陟中学第一课

1、 均衡分组,比如班级有 64 人,根据上期学习成绩来一 个成绩排队(1-64) ,...第一课 走进中学 6页 免费 武陟中学高三文科全部学... 暂无评价 2页 免费...


15-05-07长郡中学高三文科数学(短卷测试1)

15-05-07长郡中学高三文科数学(短卷测试1)_数学_高中教育_教育专区。2015 届...① 若在该样本中,数学成绩优秀率为 30%,求 a,b 的值; ②当 a ? 10, ...


深圳市第二高级中学高三文科数学高考模拟试题(1)

深圳市第二高级中学高三文科数学高考模拟试题(1)_数学_高中教育_教育专区。深圳...某校从参加高一年级期中考试的学生中随机抽取 6 0 名学生,将其数学成绩(均为...


昆明市第一中学2017届高三摸底考试文科数学第1次——答案

昆明市第一中学2017届高三摸底考试文科数学第1次——答案_高三数学_数学_高中...1 ? i ,选 D. 解析:由茎叶图可知,茎为 8 时,甲班学生成绩对应数据只能...


汕尾中学高三文科历史周专项训练题(1)

汕尾中学高三文科历史周专项训练题(1)_高三政史地_政史地_高中教育_教育专区。...孙中山指导了上海学生的斗争 6. “六月初六??(同治帝)登宝座, (各国)使臣...


高三调研考试文科数学试卷(1月) (1)

高三调研考试文科数学试卷(1月) (1)_高三数学_数学_高中教育_教育专区。全国...ABC 的面积. 18. (本小题满分 12 分) 某中学随机抽取 50 名高一学生调查...


沐彬中学2011届高三文科综合测试题(1)

沐彬中学2011届高三文科综合测试题(1)_高三政史地_政史地_高中教育_教育专区。wu届高三文科综合测试题( 沐彬中学 2011 届高三文科综合测试题(1)(满分:300 分,...


雅礼中学2011届高三文科数学第1次周练习

雅礼中学2011届高三文科数学第1次周练习_高一数学_数学_高中教育_教育专区。2011...为了解本次竞赛成绩情况, 从中抽取了部分学生成绩(得分均为整数, 满分为 ...


高三上期期中成绩简介

高三上期期中考试成绩简介 11 月 6—7 日我们组织了市普通高中高三上期期中...5、温县一中 2、沁阳一 中 2;文科前 10 名中沁阳一中 9、武陟一中 1...


河南省武陟县第一中学东区2016届高三数学上学期第一次...

河南省武陟县一中学东区2016届高三数学上学期第...文科数学考试时间:120 分钟 总分 150 分一、选择题...“学生甲分到负责收集成绩组,学生乙分到负责数据...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by 简单学习网 www.tceic.com
copyright ©right 2010-2021。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com