tceic.com
学霸学习网 这下你爽了
赞助商链接
当前位置:首页 >> 学科竞赛 >>

学习党的十八大报告知识竞赛试卷答案 1


学习党的十八大报告知识竞赛试卷答案 1-5 CBBAC 11-15 ABCAB 16-20 BCABC 21-25 ACCCA 31-35 CACBB 36-40 ACABB 41-45 AABCB 51-55 AACAC 56-60 CABAC 61-65 BAABA 71-75 BCCAA 76-80 CCBBC 81-85 BBACC 91-95 ACCBC 96-100 ABAAC 学习党的十八大党章知识竞赛试卷答案 1-5 BACBC 6-10 ACCAC 16-20 BABCA 21-25 AACAB 26-30 BCACA 31-35 BACBB 41-45 CBAAC 46-50 BCABB 51-55 BCCBA 56-60 BBCCA 66-70 BCAAA 71-75 AACCA 76-80 BBCBA 81-85 CBBAB 91-95 ACABA 96-100 ACBBB

6-10 26-30 46-50 66-70 86-90

CBBBC CBAAB CBABC BAACA CACAB

11-15 BAABB 36-40 ABBCB 61-65 BAACC 86-90 BCABC


赞助商链接
推荐相关:

学习党的十八大报告知识竞赛试卷(答案)1

学习党的十八大报告知识竞赛试卷(答案)1_学科竞赛_高中教育_教育专区。判断题(共 10 题,每题 2 分) 1、要高举爱国主义、社会主义旗帜,巩固统一战线的思想政治...


学习党的十八大报告知识竞赛试卷一、二及答案

学习党的十八大报告知识竞赛试卷()及答案 1C、2B、3B、4A、5C、6C、7B、8B、9B、10C、11A、12B、13C、14A、 15B、16B、17C、18A、19B、20C、21A、22C、...


学习党的十八大报告知识竞赛试卷答案

学习党的十八大报告知识竞赛试卷答案 1-5 CBBAC 6-10 CBBBC 11-15 ABCAB 16-20 BCABC 21-25 ACCCA 26-30 CBAAB 31-35 CACBB 36-40 ACABB 41-45 ...


学习党的十八大报告知识竞赛试卷(答案)

学习党的十八大报告知识竞赛试卷(答案)序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32...


学习党的十八大报告知识竞赛试卷答案

学习党的十八大报告知识竞赛试卷 答案: 1 -5 CABAC 16-20 BCABC 31-35 CACBB 46-50 CBABC 61-65 BAABA 76-80 CCBBC 91-95 ACCBC 6 -10 CBBBC 21-...


学习党的十八大报告知识竞赛试卷答案

学习党的十八大报告知识竞赛试卷答案 1-5 CBBAC BCABC 21-25 ACCCA ACABB 41-45 AABCB CABAC 61-65 BAABA CCBBC 81-85 BBACC 96-100 ABAAC 86-90 CA...


学习党的十八大报告知识竞赛试卷答案

学习党的十八大报告知识竞赛试卷答案 隐藏>> 共产党员网学习党的十八大知识竞赛试题答案根据题目要求,在下列选项中选出个正确的答案,开始答题: 1.___,胡锦涛...


学习党的十八大报告知识竞赛试卷(同步网上原题)含答案

学习党的十八大报告知识竞赛试卷 根 据题目 要求 ,在下 列选项 中选 出个 正确的 答案 ,开始 答题: 1.___,胡锦涛在中国 共产党 第十八 次全国 代表大...


党的十八大报告知识竞赛试题及参考答案(1)

11财富值 十八大知识竞赛试题 7页 免费 学习党的十八大报告知识竞... 13页 10财富值如要投诉违规内容,请到百度文库投诉中心;如要提出功能问题或意见建议,请...


学习党的十八大报告和党章知识竞赛试卷及答案

学习党的十八大报告和党 章知识竞赛试卷答案 党的十八大报告部分根据题目要求,在下刊选项中选出个正确的答案, 开始答题: 1.___,胡锦涛在中国共产党第十八...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by 学霸学习网 www.tceic.com
copyright ©right 2010-2021。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com