tceic.com
学霸学习网 这下你爽了
赞助商链接
当前位置:首页 >> 数学 >>

小升初简便计算及解方程专项复习题56


小升初简便计算及解方程专项复习题 3762 ÷ 18 + 62 × 6 10%x + 23 = 77 6.9 + 1.5 + 3.1 + 8.5 0.25 × 32 × 0.125 4 : x = 64 : 1.7 3x - 0.5×5 = 9 ( 1 3 10 — + — + — )×108 3 4 9 32%x - 18 = 60 1 8 1 — ÷ 43 + — × — 9 9 43 x 5 2 - — = — 6 3 3 6 3 6 — × — ÷ — × — 2 7 2 7 7 1 3 - — + — 4 4 4 — : 5 x 3 = — : 4 0.2 5 1 1 — + — - — 4 8 4 1 8 1 1 — + — - — + — 2 9 2 9 1 2 2 — × — × — 2 17 1 小升初简便计算及解方程专项复习题 2436 ÷ 12 + 40 × 6 10%x - 15 = 76 6.3 + 9.5 + 3.7 + 0.5 0.25 × 0.32 × 12.5 10 : x = 25 : 8.7 3x - 0.5×2 = 6 ( 2 4 10 — + — + — )×135 3 5 9 4%x + 12 = 70 1 2 1 — ÷ 23 + — × — 3 3 23 x 4 4 - — = — 3 3 7 2 7 2 — × — ÷ — × — 6 3 6 3 7 1 6 - — + — 7 7 5 — : 6 x 1 = — : 3 0.9 10 1 1 — + — - — 9 3 9 2 1 1 5 — + — - — + — 3 6 3 6 6 2 7 — × — × — 7 21 6 小升初简便计算及解方程专项复习题 3417 ÷ 17 + 48 × 2 4%x - 21 = 75 0.4 + 4.1 + 9.6 + 5.9 25 × 32 × 1.25 10 : x = 4 : 8.5 4x + 0.5×6 = 6.5 ( 4 3 1 — + — + — )×72 3 4 6 8%x - 25 = 76 1 4 1 — ÷ 46 + — × — 5 5 46 x 3 1 ÷ — = — 4 5 1 4 1 4 — × — ÷ — × — 2 3 2 3 5 1 2 - — - — 3 3 7 — : 8 x 1 = — : 3 0.8 5 7 1 — + — + — 4 4 4 6 1 1 7 — + — + — + — 7 8 7 8 9 2 10 — × — × — 10 17 9 小升初简便计算及解方程专项复习题 1908 ÷ 18 + 14 × 9 2%x - 26 = 66 4.6 + 1.3 + 5.4 + 8.7 250 × 0.32 × 1.25 8 : x = 8 : 3.1 8x - 0.5×9 = 8.5 ( 4 3 10 — + — + — )×108 3 4 9 8%x + 21 = 75 1 2 1 — ÷ 12 + — × — 3 3 12 x 6 3 - — = — 5 4 9 6 9 6 — × — ÷ — × — 4 9 4 9 2 1 5 - — - — 6 6 9 — : 8 x 5 = — : 6 0.9 4 7 1 — +


推荐相关:

小升初简便计算及解方程专项复习题120

小升初简便计算及解方程专项复习题120_数学_高中教育_教育专区。小升初简便计算...56 +—×— 5 5 56 x 4 9 -—=— 5 8 1 4 1 4 —×—÷—×—...


小升初简便计算及解方程专项复习题77

小升初简便计算及解方程专项复习题77_数学_高中教育_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载小升初简便计算及解方程专项复习题77_数学_高中教育_教育专区。小升初...


小升初简便计算及解方程专项复习题100

小升初简便计算及解方程专项复习题100_数学_高中教育_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载小升初简便计算及解方程专项复习题100_数学_高中教育_教育专区。小升初...


小升初简便计算及解方程专项复习题80

小升初简便计算及解方程专项复习题80_数学_高中教育_教育专区。小升初简便计算...56 +—×— 8 8 56 x 4 8 ×—=— 5 7 9 4 9 4 —×—÷—×...


小升初简便计算及解方程专项复习题70

小升初简便计算及解方程专项复习题70_数学_高中教育_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载小升初简便计算及解方程专项复习题70_数学_高中教育_教育专区。小升初...


小升初简便计算及解方程专项复习题30

小升初简便计算及解方程专项复习题30_数学_高中教育_教育专区。小升初简便计算...( 3 1 1 —+—+— )×48 2 4 6 40%x + 30 = 56 1 7 1 —÷ ...


小升初简便计算及解方程专项复习题135

小升初简便计算及解方程专项复习题135_数学_高中教育_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载小升初简便计算及解方程专项复习题135_数学_高中教育_教育专区。小升初...


小升初简便计算及解方程专项复习题79

小升初简便计算及解方程专项复习题79_数学_高中教育_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载小升初简便计算及解方程专项复习题79_数学_高中教育_教育专区。小升初...


小升初简便计算及解方程专项复习题42

小升初简便计算及解方程专项复习题42_数学_高中教育_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载小升初简便计算及解方程专项复习题42_数学_高中教育_教育专区。小升初...


《小升初解方程专项练习》

小升初解方程专项练习》_数学_小学教育_教育专区。小学数学解方程精炼,比天平解方程又是一种好的学习方法 《小升初,解方程专题》一.字母的运算 x ? 2x ? ...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by 学霸学习网 www.tceic.com
copyright ©right 2010-2021。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com